Hazug történelem oktatás, Magyarország teljes kifosztásához!

Hazug történelem oktatással hülyítenek bennünket, miközben Magyarország kirablása zajlik. Elképesztő kincs van a kezünkben ha végre ébrednénk! Magyarországnak nincs szüksége sátáni kifosztó rendszerekre, amelyet elneveztek Demokráciának, sem a pénzükre!

Ha ismernénk JOGAINKAT, ami hatálytalaníthatatlan ÉS ISMERNÉNK TÖRTÉNELMÜNKET, nem kellene utcára menni senkinek, nem lenne NÉLKÜLÖZÉS ebben az országban, és soha többé nem tudna felhasználni a sátáni pénzhatalom a megosztásra!

Magyarországnak a magyar szent koronával egy olyan jogosítványa létezik, amely az Istentől való és ezt nem tudja senki felülírni, ezzel pontosan tisztában vannak a nagyhatalmak is. Próbálják elbagatellizálni lehazudni, a szakrális királyság és a szentkorona jogrend nem azonos az ismert királyságokkal. A pénz Istene brutális támadásokat hajt végre Magyarország ellen, félelemben és kilátástalanságban tartva az egész emberiséget. IDEJE ÉBREDNI!

Magyarország a világ egyik leggazdagabb országa!

Jó lenne ELŐSZÖR a történelmünket rendbe rakni a fejekben!

Amíg ez nem történik meg,  addig itt soha  nem lesz rend csak kifosztás, megosztás, idegen érdekeket kiszolgáló politikai elit, rabszolga sorsra juttatott szavazó táborok, ingyen cirkusz és rajtunk élősködés a hazug médiájukkal együtt. 

Jó lenne végre tisztázni és leszögezni néhány apróságot, például azt, hogy aki itt él őshonos nép ebben a hazában és a Kárpátmedencében, több 10 ezer éve az a magyarság, és nem nekünk kell felzárkózni senkihez és sehová. 
Nem foglaltunk semmilyen hont, hanem vissza jöttünk oda ahová a teremtő Isten által teremtve lettünk.

Továbbá a teremtés nyelvét beszéljük, a mag népe vagyunk, a legősibb írással rendelkezünk és kozmikus tudást vittünk szét az egész világon nem a pusztítást. 
Akinek ez nem tetszik az pereljen a mindenható teremtő Istennel.

Nem véletlen  hazudják le történelmünket a mai napig!

  • Nem véletlen próbálják eltaposni a Szent Korona jogrendet, amely a szeretetre épül. Ma a Káin és Ábel modell működik, ami az egymás eltaposására és anyagi kifosztására épül, amit elneveztek demokráciának!

  • NEM VÉLETLEN KUSSOL A VATIKÁN, hogy egyedülálló nemzetként Apostoli Magyar Királyság vagyunk és szentkoronánk vétó joggal rendelkezett a pápaválasztásnál egészen addig amíg István le nem cserélte Isten anyánkat.

  • Nem véletlen cserélte le István, Isten anyánkat, Szűz Máriára, aki Jézust bolondnak nevezte. István óriási pusztítást hajtott végre, kiirtásra kerültek többek között a körosztók vagyis a Krisztusok. István tett mást is rovás botok gyűjtésébe kezdett majd elégette azokat, pontosabban a tudást.

  • A sátáni erők nem véletlen támadják a magyarságot, és nem véletlen támogatnak egy olyan keresztény dogmát hazaáruló jött ment politikusaink a mai napig, ami Mózes Istenére épül és amihez semmi közünk sem nekünk, sem Jézusnak, sem a teremtő Istennek.


Mi közünk nekünk Mózes Istenéhez aki azonnal gyilkoltatott ? 
Mi köze a szeretet Istenének a gyilkoláshoz? Semmi!! Több mint 2000 éve hülyítik az egész emberiséget egy többszörösen átírt bibliával és egy lopott és átírt teremtés történettel, ami egyébként egy sumer történet és amihez közünk van. A Sátánt imádtatják  a birkacsordával, hogy bűntudatban tarthassanak, kifoszthassanak, megalázhassanak, és hogy uralkodhassanak rajtunk.


NEKÜNK KELL ÉBREDNI!


Magyarországot irányító sátáni szervezet úgy ült a nyakunkra és szolgál idegen érdekeket, hogy ezt a szentkorona alkotmánya nem engedélyezi. A szentkorona alkotmányát meg nem írhatja felül senki még a király sem. Mivel totálisan lebutították az embereket ezért fogalmuk sincs, hogy a megoldás a kezükben van és a jog A NÉPÉRT van, ami örök érvényű.

A Köztársaság soha nem jött létre, és az Apostoli Magyar Királyság hatálytalaníthatatlan !

Ezért  Magyarország államformája jogilag Királyság! A Köztársaság csak azért működik még, mert diplomaták, és hivatalnokok tízezrei megjelenítik! A Királyságot eddig senki nem jelenítette meg ! Most ezt Borbély József Kormányzó megtette! 

ETTŐL RETTEG A HATALOM!


A SZENT KORONA ALKOTMÁNYA KIMONDJA:

  • JAVAINK AZ ORSZÁGON KÍVÜL NE ADASSÉK!!
  • Ha valami már az országon kívül eladásra került, azt a magyarok visszaválthassák!!
  • Pénzverők, hivatalnokok, vámosok, országunk nemesei legyenek!
  • A kötelezettségek, és jogok tekintetében a szent korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
  • Minden magyar érték szellemi és anyagi a természet és a magyarság érdekeit kell, hogy szolgálja!!
  • Mindazon vezetőkkel szemben, akik visszaélnek a bizalommal, és megsértik a szent korona alkotmányát, nem csak hogy joga, hanem kötelessége a szent korona tagjának ellentmondani, ellenállni mindörökké!!

Ez az ellenállási záradékban foglaltak szerint örök érvényű jogunk, 1222-től a mai napig érvényes, HATÁLYTALANÍTHATATLAN!! IDEGEN ÉRDEKEKET SZOLGÁLÓ KORRUPT POLITIKUSAINK ELADTAK MÁR MINDENT!

Lehazudott történelmünk:

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Rendszer és értékrend váltás!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

Mit jósol Nostradamus Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

A magyar nyelv egy kódolt kozmikus ősnyelv!

Őseink ebben az időszakban ünnepelték kerecsen ünnepét. Karácsony szavunk is ebből ered.

Magyarország TUDATOS pusztítása, kifosztása és eladósítása nem 10 éve kezdődött.