Hazug történelem oktatás, Magyarország teljes kifosztásához!

Hazug történelem oktatással hülyítenek bennünket, miközben Magyarország kirablása zajlik. Elképesztő kincs van a kezünkben ha végre ébrednénk! Magyarországnak nincs szüksége sátáni kifosztó rendszerekre, amelyet elneveztek Demokráciának, sem a pénzükre!

Ha ismernénk JOGAINKAT, ami hatálytalaníthatatlan ÉS ISMERNÉNK TÖRTÉNELMÜNKET, nem kellene utcára menni senkinek, nem lenne NÉLKÜLÖZÉS ebben az országban, és soha többé nem tudna felhasználni a sátáni pénzhatalom a megosztásra!

Magyarországnak a magyar Szent Koronával egy olyan jogosítványa létezik, amely az Istentől való és ezt nem tudja senki felülírni, ezzel pontosan tisztában vannak a nagyhatalmak is. Próbálják elbagatellizálni lehazudni, a szakrális királyság és a szentkorona jogrend nem azonos az ismert királyságokkal. A pénz Istene brutális támadásokat hajt végre Magyarország ellen, félelemben és kilátástalanságban tartva az egész emberiséget. IDEJE ÉBREDNI!


Magyarország a világ egyik leggazdagabb országa!


Jó lenne ELŐSZÖR a történelmünket rendbe rakni a fejekben!

Amíg ez nem történik meg,  addig itt soha  nem lesz rend csak kifosztás, megosztás, idegen érdekeket kiszolgáló politikai elit, rabszolga sorsra juttatott szavazó táborok, ingyen cirkusz és rajtunk élősködés a hazug médiájukkal együtt. 

Jó lenne végre tisztázni és leszögezni néhány apróságot, például azt, hogy aki itt él őshonos nép ebben a hazában és a Kárpátmedencében, több 10 ezer éve az a magyarság, és nem nekünk kell felzárkózni senkihez és sehová. 
Nem foglaltunk semmilyen hont, hanem vissza jöttünk oda ahová a teremtő Isten által teremtve lettünk.

Továbbá a teremtés nyelvét beszéljük, a mag népe vagyunk, a legősibb írással rendelkezünk és kozmikus tudást vittünk szét az egész világon nem a pusztítást. 
Akinek ez nem tetszik az pereljen a mindenható teremtő Istennel.

Nem véletlen  hazudják le történelmünket a mai napig!

Nem véletlen próbálják eltaposni a Szent Korona jogrendet, amely a szeretetre épül. Ma a Káin és Ábel modell működik, ami az egymás eltaposására és anyagi kifosztására épül, amit elneveztek demokráciának!

NEM VÉLETLEN KUSSOL A VATIKÁN, hogy egyedülálló nemzetként Apostoli Magyar Királyság vagyunk és szentkoronánk vétó joggal rendelkezett a pápaválasztásnál egészen addig amíg István le nem cserélte Isten anyánkat.

Nem véletlen cserélte le István, Isten anyánkat, Szűz Máriára, aki Jézust bolondnak nevezte. István óriási pusztítást hajtott végre, kiirtásra kerültek többek között a körosztók vagyis a Krisztusok. István tett mást is rovás botok gyűjtésébe kezdett majd elégette azokat, pontosabban a tudást.

A sátáni erők nem véletlen támadják a magyarságot, és nem véletlen támogatnak egy olyan keresztény dogmát hazaáruló jött ment politikusaink a mai napig, ami Mózes Istenére épül és amihez semmi közünk sem nekünk, sem Jézusnak, sem a teremtő Istennek.NEKÜNK KELL ÉBREDNI!


Magyarországot irányító sátáni szervezet úgy ült a nyakunkra és szolgál idegen érdekeket, hogy ezt a szentkorona alkotmánya nem engedélyezi. A szentkorona alkotmányát meg nem írhatja felül senki még a király sem. Mivel totálisan lebutították az embereket ezért fogalmuk sincs, hogy a megoldás a kezükben van és a jog A NÉPÉRT van, ami örök érvényű.

A Köztársaság soha nem jött létre, és az Apostoli Magyar Királyság hatálytalaníthatatlan !

Ezért  Magyarország államformája jogilag Királyság! A Köztársaság csak azért működik még, mert diplomaták, és hivatalnokok tízezrei megjelenítik! A Királyságot eddig senki nem jelenítette meg ! Most ezt Borbély József Kormányzó megtette! 
A SZENT KORONA ALKOTMÁNYA KIMONDJA:

JAVAINK AZ ORSZÁGON KÍVÜL NE ADASSÉK!!
Ha valami már az országon kívül eladásra került, azt a magyarok visszaválthassák!!
Pénzverők, hivatalnokok, vámosok, országunk nemesei legyenek!
A kötelezettségek, és jogok tekintetében a szent korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
Minden magyar érték szellemi és anyagi a természet és a magyarság érdekeit kell, hogy szolgálja!!
Mindazon vezetőkkel szemben, akik visszaélnek a bizalommal, és megsértik a szent korona alkotmányát, nem csak hogy joga, hanem kötelessége a szent korona tagjának ellentmondani, ellenállni mindörökké!!

Ez az ellenállási záradékban foglaltak szerint örök érvényű jogunk, 1222-től a mai napig érvényes, HATÁLYTALANÍTHATATLAN!! ELADTAK MÁR MINDENT!

Lehazudott történelmünk:

TÖRTÉNELMÜNK

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Szabó Tímea és bandája azért van fizetve, hogy káoszt generáljanak és azt a lehető legnagyobb mértékben terjesszék és fenntartják.

Gyurcsány önkéntesei neveket vágtak le a nemzeti konzultációs ívekről - Videó

A baloldal már több mint 100 éve támadja és elárulja saját nemzetét

Szabó Tímea és Kiss László elvették a rászoruló gyerekek reggelijét Óbudán.

Orbán Viktor: Európa visszavonulóban van –A Nyugat ne mondja meg, hogyan kellene élnünk az életünket

Gyurcsány Ferenc pártja annyira akarják a hatalmat, hogy sokadszorra is szembe fordulnak azzal, ami Magyarország érdeke.

Hatalmas magyar siker: Sikerült meghatározni az Árpád-házi dinasztiára jellemző DNS-t

A moslékkoalíció már Ferencvárosban is szétesett!

A norvég kormány megalapozta a jövőt! Az LMBTQ-bevándorlók elsőbbséget élveznek a menedékkérelmek elbírálásánál