A nemzetgyalázó, álszent, fajgyűlölőknek ideje lenne tükörbe nézni, mert ez az ország nem az övék!

Már az elején érdemes tisztázni néhány apróságot! A nemzetgyalázóknak semmi közük, sem a magyarsághoz, sem a kultúránkhoz, sem jogrendünkhöz. Ők oda sz....k ahonnan esznek, ők azok akik nem felzárkóztak, hanem úgy gondolják a végtelenségig lehet hazudni, zsarolni és élősködni egy több tízezer éves múlttal rendelkező nemzet nyakán. Magyarországnak nincs szüksége megosztó gyűlöletkeltő, felforgató kártevőkre, mint ahogyan egyetlen más nemzetnek sincs.
A kérdés már csak az, hogy milyen illegitim rendszer van érvényben ami lehetővé teszi, a hazaárulást, a nemzetgyalázást, a kifosztást, az eladósítást és egyáltalán azt, hogy a nemzet ellenségei vezető pozíciókat szerezhessenek? 

FONTOS TUDNI, HOGY NEM A MAGYAR JOGREND, TETTE TÖNKRE HAZÁNKAT!

Nem Magyarországot kell kioktatni erkölcsből és demokráciából, különösen nem azok, akiknek gyarmatosításról és pusztításról szól az egész történelmük, hazugságokkal fűszerezve. Magyarország nem tartott rabszolgákat, nem rabolt le egyetlen nemzetet sem, nem kereskedett egyetlen halottból sem, nem hamisítottuk meg egyetlen nemzetnek sem a történelmét, és nem kényszerítettük rá senkire, hogy a teremtés nyelvét beszélje vagy itt éljen.

Miért támad a sátáni hatalom? Mert átverték az egész emberiséget, történelmi és vallási szinten egyaránt. Történelmünk és nyelvünk, óriási veszélyt jelent ennek a kifosztó szervezetnek, mert lehetne újra írni az elmúlt több mint 2000 év összes hazugságát. Az egyetlen igazság bennünk van, és nem kívül valamelyik hazug gyarmatosítók által kreált irományban. Erre egyre többen ébrednek rá a világon és ezzel már a sátáni szervezet nem tud mit kezdeni.

A jelenlegi bevándorlási probléma sem szól semmi másról, mint egy tudatos pusztításról, hogy lefedjék azt a rengeteg hazugságot és pusztítást, amivel átverték az egész emberiséget történelmi és vallási szinten egyaránt. Nem kaptak felhatalmazást sem a globális kifosztó rendszerükhöz, sem ahhoz hogy az általuk generált migráns áradattal moslékot csináljanak Európából. Nyilvánvaló azoknak az érdeke, akik soha nem tudtak felzárkózni senkihez.

Európa szinten olyan vezetők képviselnek egy, egy nemzetet, akiknek semmi közük az adott nemzet történelméhez, kultúrájához, sem a demokráciához. A bevándorlókat tolva maguk előtt tudatosan végeztetik ezt a pusztítást, hogy ezzel fedjék le azt a rengeteg mocskot, és hazugságot, amivel évszázadokon át, zsarolták és fosztogatták egész Európát.

Van egy rossz hír a sátáni hatalom szekértolóinak, mert nem fogják megúszni!

Az univerzális égi törvények, amelyre a Szent Korona Tan is épül, nem lehet lehazudni, lefizetni, ahol már a gyilkoltató, gyarmatosító, félelemben tartó Isten nem segít. A legtöbb embernek fogalmuk sincs arról, hogy honnan kapják a belső pofonokat. A pusztításra és hazugságokra kapott válaszok gyorsan jönnek, ilyen a bűntudat, félelem, depresszió, szorongás, irigység, bosszúvágy, aggódás, halál félelem, lelki fájdalmak, ami minden betegség forrása, ha ez sem lenne elég figyelmeztetés, akkor előbb vagy utóbb lehúzhatják magukat a WC-n a vagyonukkal és pénzükkel együtt, mert senki nem ússza meg tettei következményeit.

Miért ennyire veszélyes a magyarság, a sátáni hatalomra nézve? Azért mert a mai vallási és társadalmi dogmarendszer előtt, volt egy ős kultúra ami az igazi tudást és szakralitást hordozta, amihez nekünk közünk van, mert ők voltak az őseink. Ezt kellett lehazudni, legyilkolni, lejáratni és az innen lopott tudást, kisajátítani át polarizálni, hogy ez a sátáni hatalom ember és Isten közé állva, élősködhessen az emberek nyakán. Céljuk nem a tudás elterjesztése hanem az, hogy ne embertársadalmat hozzanak létre, hanem egy napi túlélésre épülő, lebutított állat csordát, akiket a pénzen keresztül félelemben és bűntudatban lehet tartani, és ha kell fel lehet őket használni akár egymás legyilkolására.

Elég ha csak a teremtés történetre gondolunk, ami egy SUMER teremtés történet és nem az amit kimazsolázva, átírva , kisajátítva eladnak nekünk és az egész világnak, egy gyarmatosító, gyilkoltató, büntető Isten képpel (ószövetség), akinek semmi köze a teremtő Istenhez, mint ahogyan nekünk sincs és Jézusnak sincs.

Az az Isten kép, amelyik gyilkoltat, kiválaszt, gyarmatosításra buzdít, mások fölé emel, az maga a sátán, akiről Jézus világosan beszélt. "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." EZ VAN MA, ETTŐL SZENVED AZ EGÉSZ EMBERISÉG! 

Jézus amit mondott az bejött!

Máté 23:
14. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.

15. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.


Vissza mehetünk egészen a kánaánitákig, akik szintén a mi ősiségünkhöz tartoztak, és ki lettek irtva.

NEM VÉLETLEN HAZUDJÁK LE TÖRTÉNELMÜNKET!

ILLEGITIM szervezetekben tömörülő nemzetgyalázók, ezt az országot úgy hívják Magyarország és Magyarország örök érvényű jogrendje és tulajdonosa (MINDEN AMI A FÖLD ALATT ÉS FÖLÖTT VAN) a világ végezetéig nem más, mint a magyar Szent Korona, amit nem írhat felül senki, sem az USA, sem az EU, sem a PÁPA, sem semmilyen sátáni szervezet.

Tehát ez az ország azoké, akik felzárkóztak a Szent Korona mögé és nem a nemzetgyalázóké! A teremtőnk által ránk ruházott magyar Szent Korona és szakrális királyság fölötte áll minden földi hatalomnak, amiből csak 1 vagy az egész világon. 

Akinek ez nem tetszik az pereljen a teremtő Istennel, mert nekünk semmi közünk, az ószövetségi büntető, félelemben tartó, gyarmatosító, gyilkoltató Istenhez. Így érthető hogy nem nekünk kell felzárkózni, semmilyen sátáni szervezethez és semmilyen ......izmushoz, Európa kellős közepén.

Mutassa meg bármelyik politikai vagy vallási dogmarendszer legitimitását a Szent Korona jogrend figyelembevételével ami örök érvényű és földi szinten a teremtő Istent képviseli. Ha nem tudja akkor az itt Magyarországon egy ILLEGITIM SZERVEZET, álszent, hazaáruló élősködőkkel. EZ ILYEN EGYSZERŰ! NINCS MIRŐL TÁRGYALNI, MERT ENNEK ISSZUK A LEVÉT NEM CSAK A MAGYARSÁG, HANEM AZ EGÉSZ EMBERISÉG!

Az univerzális égi törvényeket felülírva egy ILLEGITIM rendszerrel és törvényekkel, lehet, lopni, csalni, hazudni, gyilkolni, félrevezetni, nemzetünket gyalázni, szavaztatni, csak éppen érvénytelen, amiért előbb vagy utóbb felelni kell minden sátáni rendszernek és szekértolóinak, mert van fölöttük is egy nagyobb hatalom, ahol már a gyilkoltató, gyarmatosító, büntető Isten, sem a pénz nem segít.

Attól mert Károlyi Mihály és bandája, DIKTATÚRÁVAL kikiáltották az illegitim Köztársaságot A TÁRSADALOM megkérdezése nélkül, akinek köszönhetjük TRIANONT és hazaáruló utódjainak a mai napig tartó nemzetgyalázást és pusztítást, ettől még ennek az országnak a jogrendje a magyar Szent Korona jogrend, ami örök érvényű.

Továbbá ennek az illegitim rendszernek köszönhetően, ma olyan személyek élősködnek a nyakunkon akik jogilag a lábukat nem tehetnék be a parlamentbe, akiknek ez az ország nem több mint egy lakókocsi, akik tudatosan szétdaraboltatták, kifosztották és eladósították ezt az országot.

A befogadott jóakaróink azért jöttek ide, mert jó volt itt élni egészen addig, amíg szét nem vertek mindent, ebben az országban. ( TISZTELET A KIVÉTELEKNEK )

A történelmi tények makacs dolgok, a XIX. század második felében, kihasználva a kiegyezés utáni magyar liberális szabályokat, a"befogadott jóakaróink"kialakítják a "befektetői" alapú gazdaságot, az uzsoraelvű pénz-bankrendszert, és létrehozzák a kifosztó kapitalista termelési módot Magyarországon. Az így szerzett óriási bevételeikkel a legaljasabb módszerekkel kiszorítják a magyarságot a szabadfoglalkozású, szellemi pályákról. Az 5%-ra növekedő "jóakarók" adja az ügyvédek, orvosok, a sajtó, a tájékoztatás, a kultúra irányítóinak több mint 50%-át.

Robbanásszerűen elterjesztik a nagyvárosainkban a szabadkőműves szervezeteiket és megkezdik a Trianont előkészítő magyarellenes, "világpolgár" gondolkodásmód elterjesztését. Elfoglalják a szellemformálás szinte minden területét, az újságírás, színház, film, könyvkiadás, és könyvkereskedés a kezükbe kerül.

Ma az ő gondolkodásmódjukat terjesztik, és az ő érdekeiket próbálják rá erőltetni a többségi társadalomra, a gyűlöletkeltéstől a nemzet gyalázásig bezárólag.

EZ EGY TUDATOS NÉPIRTÁS, MOST AKKOR KIK IS A NÁCIK ÉS FASISZTÁK? 
Eljutottunk oda, hogy ma nincs magyar érdekeket szolgáló vezetés csak magyarul beszélő élősködők vannak. 

Ha valaki azt hiszi azok utódjai akik szét verették, kifosztották, eladósították ezt az országot jót akarnak tenni ennek a nemzetnek az egy elmebeteg ember. Ezért nem volt rendszerváltás, ezért nem volt elszámoltatás és ezért van az, hogy ma a hitelt, hitelből finanszírozzuk, úgy hogy Magyarország legitim államformája nem vett fel 1 Ft hitelt sem, vagyis nem tartozunk senkinek. 

Magyarországnak nincs szüksége semmilyen sátáni rendszerre sem a fedezetlen pénzükre és nem kellene nélkülöznie senkinek ebben az országban, ha ébrednénk és nem a hazugságokat, a mocskot, és az értéktelen semmit terjesztenénk.

A majdnem 0 Ft-ból előállított fedezetlen semmivel tartják rabszolgaként az egész emberiséget. Nem beszélve arról hogy a semmiből előállított semmiért, még kamatot is szednek. Pénz lett az érték és pénz lett az Isten, miközben belül rohad az egész emberiség. 

A PROFIT ORIENTÁLT fogyasztásra, vásárlásra vagyis a pusztításra ösztönző vízszintes pénzrendszerek , AMIVEL LERABOLTÁK AZ EGÉSZ VILÁGOT megbukott, meg kellene állni és legalább 1 alkalommal függőleges síkon kellene gondolkodni, legalább 1 alkalommal felfele nézni, mert innen kapunk minden energiát és INGYEN erre épül a Szent Korona tan, mert ezt a földet és az egész világegyetemet nem a gyarmatosító, gyilkoltató Isten teremtette! 

Jó lenne ÉBREDNI, mert az atombombák árnyékából kiabálni a demokráciát ez nem a fejlődésről, és a békéről szól, hanem a pusztulásról, amit saját kifosztóink félelmükben generálnak. Egyébként a gazdaság felpörgetéséhez, nem lerabolni és kifosztani kell az embereket, hanem ADNI, mert  pénzből van a legtöbb. Ez ennyire egyszerű, mert nincs hiány semmiből és senkiből! Például az illegális bevándorlóknak jut bőven, akik csak a káoszt és a pusztítást végzik, mindenütt ahová betették a lábukat.

Nem arra lettünk teremtve, hogy egy kifosztó sátáni élősködő bandát eltartsunk, akik ember és Isten közé állva, minden tudást eltitkolva szívják a vérünket, hanem a teremtésre.

Kezünkben van a világ egyetlen olyan jogrendje, ami nem évül el, ami választ ad mindazokra a problémákra amitől ma szenved az egész emberiség és mi azzal szórakozunk, hogy a hazaáruló, álszent, magyar és nemzet ellenes, megosztó, gyűlöletkeltő, élősködők EGY ILLEGITIM rendszerben, éppen milyen nemzet ellenes törvényt nyomnak le a torkunkon és hogyan gyalázzák nemzetünket. ELÉG VOLT!
Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

Hogyan védi jogainkat és tulajdonunkat a Szent Korona a mai illegitim rendszerrel szemben.

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Mit jósol Nostradamus Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

Rendszer és értékrend váltás!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

A világ leggazdagabb emberei (top 10)

Megváltás ! Teljesen kiforgatták Jézus beszédét !