A nemzetgyalázó jóakaróink ismét bebizonyították, hogy semmi közük ehhez a nemzethez!

A migránsok betelepítését és hazánk szankcionálását is megszavazta az uniónál a magyar baloldal. Kitől kaptatok felhatalmazást arra, hogy ti mint nemzetgyalázó, álszent, hazug magyargyűlölő és másokat nácizgató élősködők, bármit is megszavazhattok betelepítés ügyben?

Az EURÓ,LIBERÓ pókhálós agyatok és az általatok képviselt ....izmusok, áldemokráciátok, SZEMBE MEGY MINDEN UNIVERZÁLIS TÖRVÉNNYEL AMI ELEVE A PUSZTULÁSRA VAN ÍTÉLVE, és amitől szenved az egész emberiség. Ti ennek a sátáni rendszernek a szekértolói vagytok.

Olyan sátáni szervezet szekértolói, akik ember és Isten közé álltak, hogy a saját maguk által kreált és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal, napi szinten felhasználhassák az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre, a félelem keltésre, a hazugságok terjesztésére, és ha kell egymás legyilkolására, hogy ezáltal biztosítsák saját hatalmukat. EZT AZ EMBER ÉS ISTEN ELLENES ÉLETFORMÁT A MAGYAR JOGRENDSZER NEM ISMERI.

Jézus világosan beszélt: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." EZ VAN MA, ETTŐL A VALLÁSI ÉS POLITIKAI SÁTÁNI RENDSZERTŐL SZENVED AZ EGÉSZ EMBERISÉG, aminek semmi köze sem az igazsághoz, sem a demokráciához, sem a békéhez, sem az élethez.

Ennek a sátáni szervezetnek, PÉNZ LETT AZ IGAZSÁG MEG AZ ISTEN, miközben nyomorba döntötték az egész emberiséget, fogalmuk sincs arról, mitől élnek félelemben, bűntudatban, depresszióban és mindenféle betegségekben, ami nem más mint tetteik következménye. Következménye annak a hazug, álszent, megosztó, gyűlöletkeltő mocsokkal való azonosulásnak amit életnek, és igazságnak neveznek. Minden probléma és betegség lelki eredetű és tetteink következménye, AKÁR TETSZIK AKÁR NEM, ahol már sem a pénz sem az ószövetségi gyilkoltató Isten nem segít rajtuk. Vannak dolgok amit nem lehet lehazudni, lefizetni és megkerülni senkinek. JÉZUS: Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.", "Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni."


Továbbá a Szent Korona országa NEM A TIÉTEK, NEM lakópark, nem az EU sátáni szervezet tulajdona, és nem a nemzetgyalázó élősködő SZEKÉRTÁBOROK tulajdona, MÉG AKKOR SEM HOGYHA EGY ILLEGITIM RENDSZERREL legitimitást varázsoltak magatoknak. Akinek ez nem tetszik, MENJEN ODA AHONNAN JÖTT, vagy pereljen a Teremtő Istennel, aki nem azonos az ószövetségi gyilkoltató Istennel.

Más országokkal ellentétben, Magyarországnak van tulajdonosa, aki fölött nincs hatalma egyetlen sátáni szervezetnek sincs, még a PÁPÁNAK sincs, és van örök érvényű jogrendszere, amit nem írhat felül senki, sem az USA, sem az EU, sem a PÁPA, sem más, ami eleve kizárja a megosztó, hazaáruló sátáni rendszert támogató élősködőket minden hatalomból. TEHÁT TI EBBEN AZ ORSZÁGBAN ILLEGITIM ÉLŐSKÖDŐK VAGYTOK.

Egyébként meg Magyarország nem tartott rabszolgákat, nem gyarmatosított egyetlen nemzetet sem, nem kereskedtünk halottakkal, nem hazudtuk le senkinek a történelmét, és nem kényszerítettük rá senkire hitvilágunkat, sem azt hogy ide jöjjön, sem azt hogy ezt a nyelvet beszélje. Akik ezt a pusztítást generálták oldják meg azok a migráns kérdést.

Ez az egész migráns káosz teremtés azoknak az érdeke, akik szintén soha, sehol nem tudtak felzárkózni, és létezésük óta a megosztásból, a gyűlöletkeltésből és a kifosztásból élnek. 

A bevándorlókat tolva maguk előtt tudatosan végeztetik ezt a pusztítást, hogy ezzel fedjék le mindazt a mocskot, és hazugságot, amivel évszázadokon át, zsarolták, fosztogatták és hazugságban tartották az egész emberiséget, történelmi, társadalmi és vallási szinten egyaránt.

Jelenleg Magyarországon egy illegitim rendszer van érvényben olyan élősködőkkel, akik jogilag a lábukat nem tehetnék be a parlamentbe, AKIKNEK EZ AZ ORSZÁG NEM TÖBB MINT EGY LAKÓPARK, akiknek elődjei hálából azért mert befogadtuk, szétdaraboltatták majd utódjai lerabolták és eladósították ezt az országot.

Továbbá nem a magyar jogrendszer tette tönkre ezt az országot és a világot, sem anyagi, sem erkölcsi, sem oktatási sem egészségügyi területen, hanem ez az illegitim sátáni rendszer, és a lebutított állatcsorda, akik még mindig úgy gondolják hogy mások fogják megoldani és eltakarítani az életükből azt a mocskot, amit ők maguk teremtettek saját maguknak, akik még mindig elhiszik, hogy egy sátáni rendszer értük van.

Az ILLEGITIM áldemokrácia mögé bújva, lehet lopni, csalni, hazudni, törvényeket hozni, szavaztatni, hazaárulókkal feltölteni a parlamentet, csak éppen minden tettük illegitim és érvénytelen, amiért felelni kell, elsősorban nem a jogszolgáltatás bíróságán, hanem az igazságért, ahol már sem a pénzük sem a gyarmatosító, gyilkoltató ószövetségi Isten nem fog rajtuk segíteni.

Kezünkben van a világ egyetlen olyan jogrendszere, ami nem évül el, ami választ ad mindazokra a problémákra amitől ma szenved az egész emberiség, ami megállítja a korrupciót, az ingyen élősködést, a hazaárulást, a kifosztást, ami nem állatcsordát nevel, hanem ember társadalmat, ami nem a rohadó pusztulásra épül, hanem a TEREMTŐ ISTENT képviseli, ami fölött nincs hatalma egyetlen EURO-LIBERÓ élősködőnek sincs, ami megvédi a nemzeti vagyont, és ami alanyi jogon járó jövedelmet biztosít. Mindezek ellenére azzal szórakozunk, hogy a hazaáruló, álszent, magyar és nemzet ellenes, megosztó, gyűlöletkeltő élősködők váltva egymást egy ILLEGITIM rendszerben, ILLEGITIM TÖRVÉNYEKRE hivatkozva, hogyan tesznek tönkre bennünket.

Nem utolsó sorban, Magyarországnak nincs szüksége semmilyen ...izmusra, semmilyen rendszerre, sem a fedezetlen pénzükre, sem a gyilkoltató Istenükre, és EURÓPA közepén nem nekünk kell felzárkózni semmilyen EURÓ sátáni szervezethez. 

http://napitema.blogspot.hu/2016/04/milyen-demokracia-es-milyen-igazsagot.html
Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

Hogyan védi jogainkat és tulajdonunkat a Szent Korona a mai illegitim rendszerrel szemben.

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Mit jósol Nostradamus Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

Rendszer és értékrend váltás!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

A világ leggazdagabb emberei (top 10)

Megváltás ! Teljesen kiforgatták Jézus beszédét !