Magyarország küldetése nem a megosztó pártok cserélgetése, a tét az emberiség megmaradása.

A  PROBLÉMÁK SOKKAL MÉLYEBBEK ÉS FONTOSABBAK MINT A POLITIKA, A PÉNZ, A HATALOM, AZ OKTATÁS VAGY A GAZDASÁG. 

Ha nem ébredünk, nem mi leszünk az egyetlen civilizáció ami el lett távolítva erről a földbolygóról, atombombástól, pénzestől és vallási dogmástól együtt, ha továbbra is egy olyan MEGOSZTÓ, KIFOSZTÓ, GYILKOLÓ sátáni RENDSZERT és élősködőket tartunk életben, akik a pusztításra lettek teremtve, akiknek PÉNZ lett az ISTEN és az I(GAZSÁG), akik semmibe veszik az UNIVERZÁLIS törvényeket, akik ember és Isten közé álltak, hogy a saját maguk által alkotott és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal napi szinten felhasználhassák az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre és ha kell egymás legyilkolására, hogy ezáltal biztosítsák saját hatalmukat. 
Ma ezt a SÁTÁNI pénzrendszert szolgálja ki, a mindenkori politika, a vallás, a jogszolgáltatás, az oktatás és minden intézmény.

Az a pénzhiány és az a pusztítás amit ma tapasztalunk minden szinten, TUDATOSAN történik, hogy KISZOLGÁLTATVA, eltartsunk egy olyan sátáni élősködő bandát, akik nem állítanak elő semmilyen értéket és mások kifosztásából élnek. Pénzből van a legtöbb, és ennek a fedezetlen, értéktelen semminek az előállítása majdnem 0 Ft. 

Folyamatosan a gazdaság felpörgetéséről fecsegnek, pont azok akik tudatosan és folyamatosan szívják ki a tőkét a gazdaságból. Ha nem rabolnák le többszörösen az embereket adók formájában, és nem szednének kamatot a fedezetlen, értéktelen semmire, akkor fel lenne pörgetve az egész gazdaság. EZ ENNYIRE EGYSZERŰ.

Nem a fajkeveréssel lehet felpörgetni a gazdaságot amivel hülyítenek, mert ennek a végterméke CSAK KÁOSZ ÉS PUSZTÍTÁS LESZ, hanem azzal ha megszabadulunk a saját kifosztóinktól és rendszerüktől. A jelenlegi sátáni pénzhatalomnak egyetlen célja van a hatalmuk megtartása, amit úgy érnek el, hogy az embereket folyamatosan, félelemben, bűntudatban, hazugságokban, és pénzhiányban tartják. 

Bőségesen van pénz mindenre,  hülyítésre épülő oktatási rendszerekre, hazugságokra, fajkeverésre, fegyverkezésre, gyilkolásra, ingyen élősködésre és mindenféle ember és Isten ellenes pusztításra.


Ettől a megosztó, kifosztó élősködő sátáni rendszertől és szekértolóitól meglehet szabadulni, mert van fölöttük is egy nagyobb földi hatalom, akire nincsenek ráhatással. ETTŐL FÉLNEK ÉS EZÉRT TÁMADJÁK HAZÁNKAT.

Nem minden a PÉNZ, az emberek többségének fogalmuk sincs a létezésről, és fogalmuk sincs arról, hogy honnan kapják a belső pofonokat az életükre, mitől élnek kilátástalanságban, félelemben, depresszióban és mindenféle betegségekben, AMI NEM MÁS MINT TETTEIK KÖVETKEZMÉNYE, AKÁR TESZIK AKÁR NEM.

Minden létező problémádért az OK TE VAGY és annak a következménye, amivel azonosulsz, ahogyan ítélsz, gyűlölsz és cselekszel! A PROBLÉMÁDÉRT NEM A KORMÁNYOK, NEM A SZOMSZÉD ÉS NEM MÁSOK A FELELŐSEK.

A kormányok, a média, a vallási dogmák, csupán tükörképe annak az agymosott TÖMEGNEK, akik az anyagba süllyedt életfelfogásukon kívül már nem látnak és nem tudnak semmit, akik még mindig úgy gondolják, hogy az ILLEGITIM pártjuk, vagy vallásuk vagy mások fogják eltakarítani az életükből azt a szemetet, amit ők maguk teremtettek saját maguknak.

HA VALÓBAN AZ IGAZSÁGOT, A BÉKÉT, AZ ÉLETET ÉS A JÓLÉTET SZERETNÉD, AKKOR NE A PROBLÉMÁK TÜNETEIVEL FOGLALKOZZ, HANEM AZ OKOKKAL. 

Minden szenvedés és pusztítás, testi, lelki, szellemi és anyagi szinten egyaránt ez mind 1 tőről fakad, és ez a Káin és Ábel féle sátáni életforma. Ezt az életformát be kellett ide hozni és diktatúrával ránk kényszeríteni, jó volt itt élni egészen addig, amíg a befogadott jóakaróink a XIX század végén hálából, a pusztítás csíráját be nem hozták és össze nem ugrasztottak mindenkit, mindenkivel.

Ez a megosztó, kifosztó, másokból élősködő, gyilkoló, pusztítás a FÉL(ELEM) világából származik, amelyet nem a SZER(ETET) táplál. EZ ENNYIRE EGYSZERŰ. 
Ezektől a sátáni rendszerektől és szekértolóitól jót ne várjon SENKI, mert egyszerre két URAT nem lehet szolgálni és a végterméke, KÁOSZ ÉS PUSZTULÁS lesz.

Az érzelem és SZER(ETET) nélküli teremtmények a FÉL(ELEM) világában élnek. Félelmek terjesztéséből élnek, mert félnek az igazságtól, félnek hatalmuk elvesztésétől és félelmükben gyilkolnak, gyarmatosítanak, hazudnak, megosztanak, lopnak, csalnak és pusztítanak. Ezek az emberek kollektív tudattal rendelkeznek, minden létező más nemzet kárára.
Azoknak kell ébredni, akik el KÁINOSODTAK.

Jézus nem volt ÁLSZENT, HAZUG, SEM NÁCI és világosan beszélt a problémák gyökeréről: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." EZ VAN MA, ETTŐL A MEGOSZTÓ, HAZUG VALLÁSI ÉS POLITIKAI SÁTÁNI RENDSZERTŐL SZENVED AZ EGÉSZ EMBERISÉG. A szent könyvükből csöpög a vér, a bosszú, mások kihasználása, kifosztása, gyarmatosítása és legyilkolása, miközben MÁSOKAT PRÓBÁLNAK lejáratni.

Ez a KÁIN és ÁBEL féle sátáni életforma, szembe megy minden Univerzális törvénnyel. Nincs olyan ....izmus (KOMMUNIZMUS, NÁCIZMUS, LIBERALIZMUS, GLOBALIZMUS, CIONIZMUS, KAPITALIZMUS, JUDAIZMUS, KATOLICIZMUS, stb...) ami ezt megmenti.

JÉZUS: "Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni."

Milyen IGAZSÁGOT, milyen DEMOKRÁCIÁT, és milyen ISTENT képvisel az a sátáni szervezet, amelynek az erkölcsi és a jogi alapja is GYILKOSSÁG? KÁIN megöli Ábelt, Romulusz megöli Rémuszt. MI KÖZE ENNEK A MAGYAR JOGRENDSZERHEZ?


Most éppen a fajkeveréssel szeretnék lefedni mindazt a PUSZTÍTÁST, amivel évszázadokon át, zsarolták, fosztogatták és hazugságban tartották az embereket történelmi és vallási szinten egyaránt.

Egy teremtett világban élünk, ahol UNIVERZÁLIS törvények működnek, és az egész UNIVERZUM az életről, a szeretetről szól és nem a gyilkolásról meg a pusztításról. Vannak dolgok amit nem lehet lefizetni és megkerülni SENKINEK.

A Teremtő Isten azokat távolítja el, akik felelősek a bolygónk válságáért – akik „pusztítják az életet és a földet” –, vagyis a fennálló társadalmi rendszert a kormányzatokkal együtt. Ezeket egy „új ég” és „új föld” fogja felváltani, azaz egy új égi kormányzat, Isten Királysága. (Jelenések 21:1 És új eget és új földet láttam, mert a korábbi ég és a korábbi föld elmúlt, és a tenger nincs többé.)

Isten Királyságát földi szinten egyedülállóan, a magyar Szent Korona képviseli, aki nem egy tárgy egy szimbólum, mint más királyságoknál, hanem ÉLŐ MINŐSÉG, ami nem csupán a miénk hanem az egész emberiségé, ami információkat közvetít a mindenek fölött álló Teremtő Isten és az anyagi világ között. Működéséről pontos leírás van a Vatikánban, amiről mélyen kussolnak.

Más országokkal ellentétben  Magyarországnak van  tulajdonosa, ezért a Szent Korona országa. A Szent Korona fölött nincs hatalma egyetlen földi hatalomnak sincs és van örök érvényű jogrendszere, amit nem írhat felül sem az USA, sem az EU, sem a PÁPA, akinek ez nem tetszik menjen oda AHONNAN JÖTT, vagy pereljen a Teremtő Istennel, aki nem azonos az ószövetségi gyarmatosító, gyilkoltató, félelemben tartó Istennel, mert nincs szükségünk több, MEGOSZTÓ, ÁLSZENT, HAZUG, GYŰLÖLETKELTŐ, NEMZETGYALÁZÓ KÁRTEVŐKRE, ELÉG VOLT!

Kezünkben van a világ egyetlen olyan életmodellje és jogrendszere, ami nem az egymás eltaposására, kifosztására,  legyilkolására és gyarmatosítására épül, hanem az UNIVERZÁLIS TÖRVÉNYEKRE, ami örök érvényű, ami választ ad mindazokra a problémákra amitől ma szenved az egész emberiség, ami nem állatcsordát nevel, hanem ember társadalmat, ami nem a rohadó pusztulásra épül, hanem a TEREMTŐ ISTENT képviseli. A Szent Korona pénzrendszere kamatmentes hitelt, és alanyi jogon járó jövedelmet biztosít, így megszűnik a tudatos kifosztás, a nélkülözés, a kiszolgáltatottság, és a rabszolgasorsa ítélt társadalmi élet.

EZ MAGYARORSZÁG KÜLDETÉSE, ÉLETMODELLJE, ÉS LEGITIM JOGRENDSZERE, EZ HOZZA EL AZ ARANYKORT AZ EMBERISÉGNEK és nem az ...izmusok és az áldemokrácia, aminek semmi köze sem a NÉPAKARATHOZ, sem az IGAZSÁGHOZ, sem a BÉKÉHEZ.

Az áldemokrácia mögé bújva, lehet lopni, csalni, hazudni, törvényeket hozni, szavaztatni, hazaárulókkal feltölteni a parlamentet, csak éppen MINDEN TETTÜK ILLEGITIM és érvénytelen, amiért előbb vagy utóbb felelni kell, elsősorban nem a jogszolgáltatás bíróságán, hanem az igazságért, ahol már sem a pénz, sem a gyarmatosító, gyilkoltató ószövetségi Isten nem fog segíteni. Senki nem fogja megúszni!

Nem a magyar jogrendszer tette tönkre ezt az országot, sem egészségügyi, sem oktatási, sem anyagi, sem erkölcsi területen, hanem az a megosztó, kifosztó, gyűlöletkeltő Káin és Ábel féle ILLEGITIM sátáni rendszer és életforma aminek éppen TOLOD A SZEKERÉT.


A VÁLTOZÁSHOZ, NEM KELL SZAVAZNI, TÜNTETNI, ÍTÉLNI ÉS GYŰLÖLKÖDNI, CSUPÁN ÉBREDNI, mert Magyarországon egy ILLEGITIM rendszer van, ILLEGITIM élősködőkkel, akik jogilag a lábukat nem tehetnék semmilyen hatalom közelében, NEM VÉLETLENÜL, akiknek elődjei feldaraboltatták, majd utódjai lerabolták és eladósították ezt az országot, akik nem felzárkóztak, hanem úgy gondolják, hogy egy ILLEGITIM rendszerrel a végtelenségig lehet, megosztani, lopni, csalni, hazudni, gyűlölködni és élősködni ezen a nemzeten. TÉVEDNEK!

A Szent Korona országa nem a nemzetgyalázó, idegen érdekeket szolgáló élősködők tulajdona, még akkor sem ha nagyon sokan egy ILLEGITIM rendszerrel legitimitást varázsoltak maguknak.

Nincs szükségünk és SOHA NEM IS VOLT semmilyen EURÓ LIBERÓ sátáni szervezetre, sem a gyilkoltató Istenükre, sem a fedezetlen pénzükre, sem a kifosztó rendszerükre, ahol a GDP 18%-át fizetjük be és ennek mindössze a 2%-át kapjuk vissza. A bérfelzárkóztatásról és a többi hátrányosan érintő problémákról nem is beszélve. EURÓPA közepén meg nem nekünk kell felzárkózni semmilyen .....izmushoz.

Kegyelemből időt és szabad akaratot kaptál, támogathatod a kettős mércére és egymás kifosztására épülő áldemokráciát, ami a pusztulás szélére sodorta az egész emberiséget, testi, lelki, szellemi és anyagi szinten egyaránt, vagy választhatod az ÉLETET, ami túlmutat a pusztulásra ítélt anyagi világon.

A döntéseid következményeit a saját életedben fogod megtapasztalni.

Hogyan védi jogainkat és tulajdonunkat a Szent Korona a mai illegitim rendszerrel szemben. Részletek: http://napitema.blogspot.hu/2017/01/hogyan-vedi-jogainkat-es-tulajdonunkat.html


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

Hogyan védi jogainkat és tulajdonunkat a Szent Korona a mai illegitim rendszerrel szemben.

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Mit jósol Nostradamus Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

Rendszer és értékrend váltás!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

A világ leggazdagabb emberei (top 10)

Megváltás ! Teljesen kiforgatták Jézus beszédét !