VÉGÍTÉLET! Egy évetek van, hogy mindennel készen legyetek. Mindenki saját felelősségére olvassa!

Elsősorban magatokkal kell számot vetnetek. Mindent elengedni, ami gátol, befogadni az egyetlen dolgot, ami be kell fogadnotok: a szeretetet.

Jézus tisztaságára minden ember hivatott, mert mindenkiben ott van, de ezt nem értitek, mert nem értitek az egység törvényét. Ő egy veletek, és mindenkivel, és mindenki egy vele, velem is, és minden forrással és energiával. Itt minden energia és minden csak a szeretet mentén tud magasan rezegni. 

A bőség, a szerelem és mindaz, ami a világotokban fizikai síkon megtestesül. Ha nincs szeretet, ha érdekek, hatalmi harcok, játszmák vannak, megáll a szeretet energiája és minden visszazuhan abba a sötétségbe, amit úgy hívtok: mátrix.

Ez a kifejezés önmagában nem jelent rosszat, energiaháló. Sötét mátrix, inkább így nevezném. Mint minden mátrix, ez is a teremtés hálója, mely valaha tiszta volt és a teremtésetek azonnal meg tudott testesülni a fizikai síkon, hiszen ez alapvetés a létezéshez.

Azonban amikor az emberek - dacára a Föld és az emberiség sorozatos bukásaira - ismételten megpróbálta felülírni a tiszta mátrixot és a tiszta teremtést, újra ugyanazt tette, ami miatt már többször megsemmisült: elkezdtek egyénenként többet elvenni, mint amennyit adni. Önzés, birtoklás, hatalomvágy, elkorcsosult szexualitás, gyűlölet, harag, vér, háború borította el ismét a világotokat és tengernyi hazugság, szeretetlenség, melynek alapja mind ez: KÉPTELENEK VAGYTOK FELTÉTEL NÉLKÜL ADNI. 

Nem meritek elhinni, hogy ha csak adtok, kapni fogtok. Persze, hogy nem hiszitek el, hiszen mivel már senki nem hiszi el, senki nem mer adni. Pedig Jézus így tette. Adott és kapott. Mindent, amit adott, megsokszorozva kapta vissza, majd újra és újra odaadta. Mindenét. Mert tudta, amit ti nem: amikor másnak adtok, magatoknak adtok.

Mostanra már mindenki önző módon használja a másik elferdített univerzális törvényt, a Vonzást. Vonzotok mindent magatokhoz, tobzódva abban, hogy mindent megkaptok, ha kéritek. Azonban arra nem gondoltok, hogy ha kértek valamit és nem adtok azzal egyenértékű valamit, bármit, minden energia, ezért mondjuk úgy, energiát, akkor ha valamit kértek, azt VALAKI MÁSTÓL VESZITEK EL.

Ezért mindenki kapkod a mátrixban valamiért, és mindenki mindent azonnal akar, mert tudja, hogy más el-teremti előle…
Ezért a világ egyensúlya megborult, már nagyon-nagyon régen. Az istenek első és második alkonyát, a hamis isten világra lépését az egyházzal mind azért szenvedtétek el, mert nem tudtok csak adni. Mindenáron kapni akartok. Az ember végtelenül önző lénnyé lett és megtagadta isteni önvalóját.

Ezzel magatokat kötöttétek gúzsba, zártátok börtönbe és mindenre és mindenkire ujjal mutogattok. Okoljátok az egyházat, a politikát, a társadalmat, egymást, a testvéremet, Baált, egy másik testvéremet is, Satanielt és mindenkit és mindent ami létező. Azt is, ami nem létező.

Mert mindenki más hibás lehet, csak éppen ti nem.
NOS, AZ EGYIK FONTOS DOLOG: Megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Ha sok kővel dobálnak, sok kenyeret dobj vissza, míg előbb-utóbb a másikat önmagaddal egyként mented meg önmagától.

A MÁSIK: Ne harcoljatok. Önmagatokkal harcoltok. Nincs fekete energia, minden fényből van, minden ragyog, csak nem látjátok, mert olyan sötét a mátrix már, hogy csak a fizikai síkot látjátok. Valaha, jól tudjátok, hogy ez nem így volt. Nem láttok minket magatok körül, sem önmagatokban. Nem látjátok a fényt, sem a szeretetet. Semmit nem láttok, mert vakok vagytok a szeretetre, nem hiszitek el, hogy méltóak vagytok rá.

Minden ember szeretetből van, szeretet mentén fogan és születik.
Az, amit utána tesztek a gyermekeitekkel, az már a ti felelősségetek.
A HARMADIK: felelősségvállalás. Olyanok vagytok, mint a kisgyermekek. A gyermekeitek fejlettebbek nálatok. Önzően, dacosan egymásnak estek, és nem látjátok be, ha mást bántotok, magatokat bántjátok. 

A gyermekeknél és az állatoknál is gyermekebbek vagytok: nem értitek, hogy itt és mindenhol az Univerzumban mindenki egy. Minden egy és nem tudjátok kikerülni azt, hogy elszámoljatok egymás felé.
Jézus azért jött a Földre, akit már olyan jól ismertek a Szíriuszról és más világokból is, és jött sokadszorra és jön még, újra, mert meg akarta nektek mutatni, mi a szeretet. De nem értitek.

Beleestek a legnagyobb önigazoló csapdába: önsajnálatba estetek és azóta szenvedtek. Azt hiszitek, azt várta tőletek, hogy bűnhődjetek, és áldozatot vállaljatok. Nem. Ő nem ezt várja tőletek. Azt várja, hogy egymásért egymásnak feltételek nélkül adjatok, mert csak így élhetitek túl azt, ami következik.

Az ESEMÉNY.

Évszámok.

 • 2000. 0. az új kezdet
 • 2001. 1. mágia - a nagy átalakulás eleje, amikor megindulnak a spirituális ébresztő energiák a Földön
 • 2002. 2. szakrális női energiák
 • 2003. 3. földi női energiák
 • 2004. 4. földi férfi energiák
 • 2005. Hit. szakrális férfi energiák
 • 2006. Szerelem elindultatok az úton egymás felé
 • 2007. Felszökő vízáradat - szeretet vagy ego - a legtöbben az utóbbit választottátok
 • 2008. Erő - spirituális erő életre kelése a világotokban, elkezdtetek tömegesen öntudatra ébredni
 • 2009. Tudás - tömeges tanulási és tanítás
 • 2010. Sorskerék- az Ősforrás belenyúlt a sorsotokba
 • 2011. Igazság - önmagatokkal szembenézés - nem mindig sikerült
 • 2012. Megfordított szenvedő világ - én-ego önző pokla
 • 2013. Halál - bárhogy is kapaszkodtatok, vége lett
 • 2014. Alkímia - Végre megtanultátok magatokat önmagatokba engedni és mérsékelni, alakítani, arany középútra lépni
 • 2015. Karma - a legnagyobb félelmeitekkel kellett szembesülni
 • 2016. Összeomlás - a mátrixszal együtt ti is omlani kezdtetek, mindaz, amiről azt hittétek, jó nektek, az bebizonyította nektek, hogy ha nem engeditek el, kicsúszik a kezetekből
 • 2017. Jelen-jövő összeér - Szíriusz. Nincs többé hová bújni, már megláttátok a fényt a mátrixon túl.
 • 2018. Titkok - melyek kiderülnek, bárki is titkolja őket. A világ szembesül azzal, hogy mi rejlik a mátrixban és alatta.
 • 2019. Fény - Nap - Baál megmutatja magát és a világ ráébred az igazságra mindenről.
 • 2020. VÉGÍTÉLET.


Innen már érzitek. Ha nem is hiszitek, de érzitek. Akkor jön az Esemény, amit olyannyira vártok. Ne várjátok! Készüljetek fel!

Az esemény napján négy égi jel lesz az égen, két vörös és két arany.
Először jön a tűz. Úgy fog hullani a hamu az égből, mint a hó. Minden, ami nem tiszta még, az el fog égni, legyen élő vagy holt. A szeretettel élni tudóknak olyan magas lesz a rezgésük, hogy nem érinti őket a pusztulás.

Majd jön a sugárzás.Ettől féltek a legjobban. Ti alkottátok meg önmagatok gyilkosát.

Majd jön a víz. A víz, mely visszaveszi, amit elvettetek tőle. Mindent. Elborítja azt, amit meg kell gyógyítania.

Akik szabadok, és a jézusi tiszta szeretet mentén rezegnek, azoknak érkeznek a hajók.
Nem a vízen. Hanem az égen jönnek. A testvéreitek, akiket vártok.

A hajókba csak úgy léphettek be, ahogyan megteremtettetek. Meztelenül.
SEMMIT NEM VIHETTEK MAGATOKKAL. Nevetséges az anyaghoz való ragaszkodásotok. A gyermekeiteket sem ti viszitek magatokkal, hanem mi visszük, és csak akkor, ha ti tiszták vagytok, jöhettek ti is velük, nem pedig ők veletek, ezt ne feledjétek!

Nem minden gyermek fog jönni a Földről és nem minden felnőtt és nem minden állat. Mivel túl sok van mindenből és mindenkiből. A magas fényben rezgőket visszük és nem teszünk kivételt. Nincs ítélkezés.

A hajóban megtisztultok a Földön felszedett fizikai, mentális és asztrális szennytől és visszaállítjuk az eredeti fizikai életkorotokat, testeteket és mentális-asztrális állapototokat, a DNS-t is. Meg fog változni a fizikai testetek. Magasabbak lesztek, az izomzat és minden belül és kívül tökéletesedik olyanná, amilyennek lennetek kellene.
Ti tettétek ezt magatokkal.

A hajóban rehabilitáción estek át és időben három évnek fogjátok érezni azt, amit a Szíriuszon töltötök. A Földön ez sokkal több lesz. Mert Földanyának szüksége van a nélkületek töltött időre. Nem tudjuk, mennyi időre van szüksége, de ezrekben is mérhető években.

Majd amikor visszatértek, már mindent tudni fogtok, amit a Szíriuszon már régen tudtok.
Lesz a Földön egy nagyobb sziget és több kisebb, melyeken élni fogtok és ezek fognak majd nőni, növekedni, terjedni, ahogyan ez már többször megtörtént. Mert a Föld önmaga alakítja önmagát és nem ti őt!
Végtelenül sokat kell szeretni. Egymást. Mert egymásban önmagatokat szeretitek.

Soha ne feledjétek:

A TÚLÉLÉSETEK KULCSA AZ, MOST MIT TESZTEK. MERTEK-E SZERETNI ÉS ÁTÉRZITEK E, HOGY MINDENNEL EGYEK VAGYTOK ÉS MINDENKIVEL. TUDTOK-E ÚGY ÉLNI, AHOGYAN JÉZUS AZT MÁR LEHOZTA NEKTEK, MINT SZÍRIUSZI MINTÁT, VAGY SEM. AKI NEM TUD, AZ NEM ÉRI EL AZT A REZGÉST, AMELY MENTÉN TÚLÉLHETI AZT, AMIRŐL MÁR ÉVEZREDEK ÓTA BESZÉLTEK.

Aki igen, annak első dolga, hogy átlásson a sötét mátrixon és ezt csak egyetlen módon tudja megtenni: szeretettel.

Adj, adj, adj. Amikor pedig kapsz, add vissza annak sokszorosát. Csak így tudjátok KELLŐEN magasra növelni a szeretet rezgését ahhoz, hogy TÚLÉLJÉTEK.
Onnan fogjátok tudni, hogy nem haltatok meg és újjászülettetek, MERT NEM FOGJUK TÖRÖLNI AZ EMLÉKEITEKET ÉS FELNŐTT TESTBEN ÉRKEZTEK VISSZA A FÖLDRE, AMIKOR KÉSZ LESZ AZ ÚJBÓLI BEFOGADÁSOTOKRA.

A mintát le kell hozni a Szíriuszról, a SZERETET MINTÁJÁT.
Mindannyian egyek vagytok és a ti túlélésetek másik kulcsa a szeretet mellett a szeretet különböző formái alapján megnyilvánuló szeretetminta a létezésben, áttörve a mátrixot, először befogadni és aztán átadni.

Azok, akik már tudják, hogy egyek mindenkivel, azoknak van egy olyan férfi-női testben /minden test valójában egyszerre férfi és nő, ezt sem tudjátok és számtalan butaságot elkövettek azért, hogy különválasszátok magatokat nemek alapján/ tehát egy férfi-női testben lévő MÁSIK MINTÁJA, AKI OLYAN, AMILYEN Ő, hordozza azokat a jeleket magában és magán kívül, melyek mentén FELISMERIK EGYMÁST.

Nekik szeretet-szövetségbe kell lépniük egymással és lehozni a Szíriuszról a mintát, melyet át kell adniuk minél több embernek az egység mentén és a szeretet rezgésén azért, hogy minél többen jöhessetek, ha itt az idő.

Ne féljetek. Aki fél, annak még van takargatnivalója, önmaga előtt. Nincs mit eltakarni. Aki eltakarja magát, az oly módon takargatja, mintha hamis ruhát viselne: isteni önvalónk meztelen.

Áldással és békével a Szíriuszról.
Mihály néven ismertek.”
A leírtak igen meredekek, és nagy port fognak kavarni. Mindenki saját felelősségére olvassa és nem mondom azt, hogy igaz, vagy nem igaz. Az élet fogja bizonyítani, hogy tényleg így van-e, a mátrixon belül és kívül.
Jelenések 21:1 És új eget és új földet láttam, mert a korábbi ég és a korábbi föld elmúlt, és a tenger nincs többé.

A Magyarok-tól igen TÁVOL áll, - és mindig is állt 1711 óta államszintre emelve - a SÁTÁN-i "liberális" ISTENTELENSÉG, a "pénz-rabszolgaság". Ez GLOBÁLIS és egyetemes történelme volt Földünknek. Az elmúlt utóbbi 300 év történéseit NEM SZABAD a Magyarok "ügyefogyottságának", vagy pláne "hitehagyottságának" beállítani! Ez tudatos csúsztatás lenne...

Mi idegentest voltunk a SÁTÁN kiteljesedő Világában, és CSODA hogy MEGMARADTUNK! De a MAG mindig megmarad... Igen nagy, összpontosított SZELLEMI ERŐK álltak mögöttünk JóISTEN akaratából.

Magyarok "JóIsten"-e természetesen NEM a vatikáni - csuhába BÚJTATOTT - reptiliánok KERESZT-ÉN-ségének hazudott BOSSZÚÁLLÁS-,szenvedés-, és ÁLDOZAT Istene! 

Ezt a Világ legnagyobb Bankja-, és a II. legnagyobb fegyvergyára is BIZONYÍTJA...
Mi, - egyedül Mi - ŐRIZTÜK azt a GALAKTIKUS tiszta TUDÁS-alapú HIT-Világot, amit ma már a Világ anglo-saxon része egyáltalán nem ért, és teljességgel elutasít!

Az ÖRÖKLÉTBE is ÁTVIHETŐ SZERELMETESSÉG a Mi "vallásunk", amelyet "Magyarok Szerelmetes JóIsten"-e bízott ránk, hogy megőrizzük, ÁTVIGYÜK ezen - az előre tudott - SÖTÉT korszakon, az elmúlt 10 - 26 -40 ezer éven!

A Magyar méltóság és virtus a Tiszta örökLÉLEK, Világos TUDAT, és Teremtő ERŐ harmóniája az EGY-ben...bárhol, bármely körülmények között ÉLVE azt!
Mi MAGYAROK vagyunk a garancia a MAGASABB Isteni ÖRÖKLÉT mindenkori földi JEL.en létére és végső ISTENI győzelmére. Ezért félnek tőlünk STN szolgái, és ezért nem LEHET bennünket kiírtani...

FONTOS tudatosítani magunkban mindezt, - EZÉRT mondták a tibeti Lámák, hogy 2005-től a Dharma (Isten Terve) ITT valósul a Kárpátmedencében, a MAGYAROK által ! Még akkor is, ha a "Jövő"-ben már másként hívnak majd. Ettől nevezhetjük magunkat a "Szent AKARAT nyugodt EREJE"-nek... A Mén

DR. Czeke András


Magyarország küldetését nem írhatja felül sem a PÁPA, sem az USA, sem az EU, sem más. 

HA NEM ÉBREDÜNK, NEM MI LESZÜNK AZ EGYETLEN civilizáció ami el lett takarítva erről a földbolygóról, atombombástól, pénzestől és vallási dogmástól együtt, ha továbbra is egy olyan MEGOSZTÓ, KIFOSZTÓ sátáni RENDSZERT és élősködőket tartunk hatalomban, akik a pusztításra lettek teremtve, akiknek PÉNZ LETT AZ ISTEN ÉS AZ I(GAZSÁG), akik ember és Isten közé álltak, hogy az össze vissza lopkodott, átírt, kisajátított és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal napi szinten felhasználhassák az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre és ha kell egymás legyilkolására, hogy ezáltal biztosítsák saját hatalmukat. Részletek:  http://napitema.blogspot.hu/2017/06/magyarorszag-kuldetese-nem-megoszto.html


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

Magyarországon a balliberális értékrend nem más mint a magyar nemzet kifosztása, eladósítása és tönkretétele.

A magyar nyelv egy kódolt kozmikus ősnyelv!

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Rendszer és értékrend váltás!

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

Új közösségi hálózat indult, amely hasonló a facebook-hoz, de itt az aktív tagok pénzt kereshetnek.

Nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen! Világra szóló aljas bűnök, TRIANON !