Őseink ebben az időszakban ünnepelték kerecsen ünnepét. Karácsony szavunk is ebből ered.

Kerecsen sólyom a fény madara. Az ünnep alkalmával röptették a sólymokat, hogy az emberek lelke (amely közel volt a sólyoméhoz), a sólymok közvetítésével közelebb kerüljenek az újjászülető fényhez.
Ez az ünnep a téli napforduló ünnepe és Őseink szokása szerint az újév kezdete. Ilyenkor a leghatalmasabb a sötétség, és a legerősebb a sötét erő. Azonban a legnagyobb sötétségben kell a fénynek megszületnie. A hasonlóság ezen vallási rítus és a keresztény hit között feltűnő. A vallások között megfigyelhető, hogy különböző átjárók vannak, mint amolyan ajtók. Ezeken keresztül átjárható egyik másik vallás, már azok között, amelyeknek a szeretet az alapja, és az Isten felé mutatnak. Őseink vallása és a keresztény Jézusi vallás sokban hasonlított egymásra. Ezért könnyű az átjárhatóság a vallások között. Az az ünnep, illetve szertartás, melyen részt vettem, kimondottan felemelő szer volt. Az aranykopjások vezetője, Lajdi Róbert tartotta szer két fő részre, és több alrészre bontható, de együtt egy szép és teljes, a lelket felkészítő, felemelő ünneplés volt. A két rész két napra is volt bontva: az ünnep előestéjén a lenyugvó Nappal gyújtják meg a „nyugati tüzet”, ahol a lélek megtisztulásáról van szó. A második nap a kelő Nappal keltik életre a „keleti tüzet”: ez az újjászülető fény, az újjá születő Isten köszöntéséről szól. A „Nyugati Szer” a következőképpen történt: A Gazda meggyújtja a gondosan előkészített tüzet, háromszor körbedobolja a szertartás helyét és a résztvevőket, majd áldozik a négy égtáj, Nap atyánk és Föld anyánk és a tűzben lakozó Őseink lelke felé. Az áldós tűz a tisztítótűz szerepét is betölti, így azokat a tárgyakat, ill. tulajdonságokat, melyektől meg szeretnénk szabadulni, belevetjük a tűzbe. Közben megérkezik a rettenetes Bőzön Bika és ijesztgeti a békés népet, hogy ezáltal a közelben ólálkodó Ármányt is elijessze, ezen kívül az ő borzalmas zsákja is elnyeli a szemétre valót… A tűz általi megtisztulás után jön a jelképes víz általi megtisztulás. A Gazdasszony tartja a tálat, a Gazda a vizes kancsót, egy Szűzleány a törölközőt… A „rituális” mosdás után mindenki tiszta szívvel nézhet az Öregisten, és Ő általa, önmaga szemébe, és tisztán mehet át az újévbe. A sötétség növekedésével a sötét erő egyre jobban elhatalmasodik az embereken. Ilyenkor sokkal ingerlékenyebbek, feszültebbek lesznek, és sokkal könnyebben bántják társaikat és szeretteiket. A lélek megtisztulásában nagy szerepet kap a táltos dob, amely nem csak azért táltos dob, mert a táltosé, hanem azért, mert táltos tulajdonságokkal rendelkezik. Második napon napkeltekor a kakas szavára felébred a csoda-boga szarvas, ki agancsa között hozza el az égi tűznek földi mását, melyről a Gazda meggyújtja a „keleti tüzet”. Ezáltal köszönti a megszülető fényt, amely ettől a naptól indul győzedelmes útjára. A szertartás központi része a szertűz, mely melegséggel és hittel telíti azokat, akik körülötte a szertartásban részt vesznek. A „keleti tűz” már nem, mint tisztítótűz, hanem a szó legnemesebb értelmében áldozati tűzként szerepel a szertartás rendjében. Ebbe a tűzbe a jelenlévők a felajánlási ajándékaikat dobják, és elmondják a tűzben lakozó Őseink lelkének – és általa az Öregistennek – kívánságaikat az elkövetkezendő újesztendőre.












Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

Hogyan védi jogainkat és tulajdonunkat a Szent Korona a mai illegitim rendszerrel szemben.

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Mit jósol Nostradamus Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

Rendszer és értékrend váltás!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

A világ leggazdagabb emberei (top 10)

Megváltás ! Teljesen kiforgatták Jézus beszédét !